Virksomhedsoplysninger

SIB Byggeri A/S
CVR: 16 58 53 94
Sjællandsgade 8-14
6400 Sønderborg
Hjemmeside: www.sib.dk
E-mail generelle spørgsmål: sib@sib.dk
E-mail leverandørfakturaer: faktura@sib.dk
EAN-nummer: 5790002052200

Persondatapolitik (Hvad gør vi med dine personlige oplysninger)

For at du kan indgå aftale med SIB Byggeri A/S, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne udføre en opgave for dig. Personoplysningerne registreres hos SIB Byggeri A/S og opbevares i fem år for at opfylde bogføringslovens krav, hvorefter oplysningerne slettes.
Ansatte i SIB Byggeri A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos SIB Byggeri A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i den forbindelse rettes til SIB Byggeri A/S via sib@sib.dk

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

BYG Garanti
Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1358 København K

Tlf. 72 16 00 00